04 November 2015

Skupina Fiat Chrysler Automobiles opäť medzi svetovými lídrami v oblasti boja proti zmenám klímy

 

Už štvrtý rok po sebe bola skupina Fiat Chrysler Automobiles uznaná organizáciou CDP ako líder v oblasti boja proti zmenám klímy vďaka dosiahnutiu významných výsledkov.  

 

Skupina FCA bola dnes zaradená na zoznam programu CDP Climate Change Program 2015 s hodnotením A a za transparentnosť pri zverejňovaní informácií dostala rating 98/100. Hodnotenie A pritom získalo len 5% spoločností, ktoré sa tohto programu zúčastňujú. Výsledky boli zverejnené vo výročnej správe Global Climate Change Report 2015 organizácie CDP, kde bol zaznamenaný vývoj posledných piatich rokov najväčších spoločností na svete kótovaných na burze.

 

Skupina FCA je presvedčená, že účinných a trvalých riešení v boji proti zmenám klímy a iným problémom v oblasti životného prostredia je možné dosiahnuť len prostredníctvom integrovaného prístupu, ktorý spája individuálny a kolektívny záväzok na zabezpečenie účasti všetkých zainteresovaných strán a je založený na investičnej politike, vývoji procesov a podpore technológií. Všetky tieto aktivity sú nevyhnutnou súčasťou zodpovedného fungovania FCA a organizáciou CDP boli uznané na základe výsledkov a transparentnosti zverejňovania informácií.

 

Napriek stále viac konkurenčnému globálnemu prostrediu zostala skupina verná svojmu záväzku pokračovať v zodpovednom konaní konkrétnych firemných opatrení na boj so zmenami klímy.

Medzi najvýznamnejšie výsledky dosiahnuté v roku 2014 patrí:

  • vedúce postavenie na európskom trhu v segmente vozidiel poháňaných zemným plynom s podielom na trhu cez 55%;
  • zníženie dopadu na životné prostredie v továrňach skupiny po celom svete s 20,5procentním znížením CO2 na jedno vyrobené vozidlo v porovnaní s rokom 2010;
  • zníženie spotreby vody o 37% v továrňach skupiny po celom svete v porovnaní s rokom 2010;
  • získanie hodnotenia B v programe ochrany vody CDP (CDP Water Program);
  • zapojenie 210 obchodných partnerov do programu Dodávateľský reťazec CDP (CDP Supply Chain), čo umožňuje rozšírenie uplatňovania princípov trvalej udržateľnosti a najlepších postupov na celý dodávateľský reťazec.

 

Od roku 2012 je skupina FCA jednou z mála automobiliek, ktoré sa aktívne zúčastňujú všetkých iniciatív CDP (Zmeny klímy, Ochrana vôd, Ochrana lesného hospodárstva a Dodávateľský reťazec).

 

FCA pokračuje vo svojom úsilí znížiť emisie uhlíka prostredníctvom prístupu, ktorý zahŕňa perspektívu  výrobcov energie, ostatných výrobcov (vrátane dodávateľov), zákazníkov, miest a obcí, akademickej obce, finančných inštitúcií a vlády. Tento záväzok sa odráža v podpore konkrétnych cieľov CDP navrhnutých pre nadchádzajúcu konferenciu o zmene klímy pri OSN (COP21), kde vlády jednotlivých krajín budú preberať celosvetovú dohodu o znížení emisií uhlíka a prevenciu globálneho otepľovania.  

 

 

 

CDP (Carbon Disclosure Project) je medzinárodná nezisková organizácia, ktorá podnikom a komunitám (hlavne mestám a obciam) poskytuje unikátny celosvetový systém pre sledovanie, zverejňovanie, správu a využívanie kľúčových informácií o životnom prostredí týkajúcich sa emisií oxidov uhlíka, spotreby vody a ochrany lesného hospodárstva. CDP koná v mene 822 inštitucionálnych investorov, ktorí spravujú viac ako tretinu investovaného kapitálu na svete.

 

Londýn, 4. novembra 2015

 

 

 

 

najnovšie videá

rozšírené vyhľadávanie

Vyhladávanie...

Od
Pre
Vyhladávanie

Príložit súbor